Is uw parochie digitaal vitaal?

Parochiewebsite-1
Locatiewebsite-1
Parochiewebsite-2
Parochiewebsite-3
Parochiewebsite-4
Parochie-magazine
Doneren
Locatiewebsite-2
Locatiewebsite-3
Locatiewebsite-4
Facebook
Twitter
App-iPhone5

Gebruikt uw parochie:

 • KerkTV waardoor gelovigen vieringen – bijvoorbeeld in het eucharistisch centrum – thuis mee kunnen vieren, dan wel later terug kunnen kijken?
 • Sociale media om parochianen te informeren over vieringen en activiteiten?
 • De websites van parochie en geloofsgemeenschappen als digitale ontmoetingsplaatsen?
 • Een digitaal parochieblad?
 • E-mails voor het verspreiden van het parochieblad, nieuws-, inspiratie- en overlijdensberichten, nieuwsbrieven en acties?
 • Een app voor parochianen om nieuwsberichten op hun smartphone of tablet te ontvangen?

Waarom is digitale vitaliteit belangrijk?

Juist als de kerk op afstand raakt, doordat mensen zich terugtrekken of omdat de kerk zich terugtrekt, is het belangrijk dat de kerk de gelovige opzoekt. Dat communicatielijnen korter en eigentijdser worden. Om gelovigen betrokken te houden. Op eigentijdse wijze, met de communicatiekanalen van die gelovigen.

Bijvoorbeeld door:

 • Parochianen de gelegenheid te geven zich te laten informeren op hun tablet of smartphone over komende gebeurtenissen in de kerk.
 • Actualiteiten te delen via sociale media als Facebook van bijvoorbeeld een doop, de Eerste Communie of het Vormsel, of een andere bijzondere viering.
 • Het parochiemagazine (gratis) digitaal te verspreiden.
 • Nieuws-, inspiratie, of overlijdensberichten te delen via e-mail alerts en app.
 • De kerkelijke bijdragen digitaal te laten voldoen.
 • Misintenties digitaal aan te vragen (en te laten betalen).

De afstand tussen kerk en gelovige groeit...

Nodig ons uitvoor een vrijblijvend gesprek

JA, ik nodig jullie uit...

Nodig ons uit voor een vrijblijvend en verkennend gesprek over de mogelijkheden voor uw parochie.

privacy Wij gebruiken uw gegevens alleen voor intern gebruik.

Hoe ziet digitale vitaliteit eruit?

Een geïntegreerde bundel van toepassingen rondom een centrale parochiewebsite

Daarbij kunt u denken aan:

 • Het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en YouTube, automatisch geïntegreerd in de parochiewebsite en – indien gewenst – in websites van geloofsgemeenschappen.

 • Aanmelding voor e-mail alerts, bijvoorbeeld voor de verschijning van het parochie magazine, of het delen van nieuws-, inspiratie- of overlijdensberichten.

 • Websites van geloofsgemeenschappen in de stijl van de parochiewebsite, waardoor samenhang wordt getoond en een herkenbare navigatie voor de bezoekers van de websites.

 • Online aanmelden voor voorbereiding op zaken als Doop, Eerste Communie, Vormsel en Huwelijk.

 • Een intranet voor samenwerking tussen de parochie en de geloofsgemeenschappen, bijvoorbeeld voor voorbereidingen voor speciale vieringen of gebeurtenissen zoals de Eerste Communie of het Vormsel, of woord- en communievieringen door lekenvoorgangers.

 • Digitaal betalen voor door de parochie of geloofsgemeenschappen geleverde diensten, zoals een abonnement op (een papieren versie van) het parochie magazine, een misintentie of het aanmelden voor een sacrament.

 • Een app waarop parochianen via push-berichten nieuws kunnen ontvangen van de parochie en de geloofsgemeenschappen van hun keuze.

 • Digitale verspreiding van speciale acties, zoals de actie KerkBalans, Advents- en Vastenactie, inclusief een digitale betaalmogelijkheid.


Indien aanwezig, kunnen ook bestaande voorzieningen worden geïntegreerd, zoals:

 • Uitzendingen van vieringen via KerkTV of kerkdienstgemist.nl.

 • Een link naar een digitaal parochie magazine.

Digitale vitaliteit

Niet alle geloofsgemeenschappen zijn ‘digitaal vitaal’. Sommige geloofsgemeenschappen zijn sterk vergrijzend, andere kennen meer jonge gezinnen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van nieuwbouwwijken.

Het gebruik en het beheer van de digitale mogelijkheden kan worden afgestemd op deze lokale digitale vitaliteit.

Door te beginnen met een bescheiden toepassing kan na verloop van tijd acceptatie en digitale vitaliteit stijgen, wat zich verder kan vertalen in actievere betrokkenheid van met name jonge gezinnen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Helena Handa en Eddy Hoogendijk, getrouwd, betrokken parochianen en beiden ondernemers.

Helena bouwt websites vanuit haar bedrijf H4 Business Support (H4BS), Eddy begeleidt met zijn bedrijf Partner in Verandering organisaties die in verandering zijn.
Samen helpen wij parochies en geloofsgemeenschappen digitaal vitaal te worden.

Wij zijn actieve parochianen in de St Jan de Doper Vecht en Venen parochie, en Eddy is lid van de pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap in Breukelen.


Wij helpen...

... parochies en geloofsgemeenschappen om digitaal vitaal te worden.

Dat doen wij door:

 • de implementatie van een digitale infrastructuur;
 • training en begeleiding van vrijwilligers tijdens en na het implementatie proces om digitaal vitaal te werken;
 • begeleiding en ondersteuning van parochies en geloofsgemeenschappen, ook na afronding van het implementatie proces.

Met onze ondersteuning hebben de medewerkers en vrijwilligers van de parochie en geloofsgemeenschappen toegang tot een constante vraagbaak, zowel digitaal - in ons uitgebreide kenniscentrum - als ook bij onze medewerkers.

shadow-ornament

Wilt u eens rondkijken?

Voor onze eigen parochie hebben wij de parochiewebsite gebouwd. Daarin zit het gebruik van Facebook en Twitter geïntegreerd, is het parochie magazine online te lezen en is de app te downloaden vanuit de Google Play Store (voor Android) of de App Store (voor iPhones en iPads). Ook wordt er samengewerkt via het intranet.

Inmiddels zijn de website van de eerste drie geloofsgemeenschappen gerealiseerd en zijn er nog twee in ontwikkeling.

Op basis van deze websites hebben wij voorbeeld websites gemaakt voor parochie en geloofsgemeenschap.
Kijk gerust eens rond.

De Parochiewebsite

De website van een geloofsgemeenschap

shadow-ornament

Wat vindt de parochie St Jan de Doper?

H4 Business Support heeft onze nieuwe website verzorgd en wij zijn zeer tevreden over het eindresultaat. Het is erg prettig samenwerken en in goed overleg zijn alle wensen gerealiseerd. Een aanrader voor wie een goede website wil en daarbij budgetvriendelijk te werk wil gaan.

Zuster Monica
lid Pastoraal Team

Het was voor ons even wennen de nieuwe website, maar als we ’n vraag stellen via de mail krijgen we daar snel een antwoord op.

Ellen en Andrea
Centraal parochiesecretariaat

Ik heb heel prettig samengewerkt met Helena Handa bij de nieuwe website voor de R.K. Verrijzenisgemeenschap in Maarssenbroek. Vragen beantwoordde ze heel snel. Voor mij als niet-ICT-ster wist ze zaken goed duidelijk te maken. Ze heeft een heldere handleiding geschreven waar ik regelmatig gebruik van maak.

Corrie van Os
R.K. Verrijzenisgemeenschap, Maarssenbroek

Het was fijn om via intranet terug te kunnen lezen wat er gedaan is tijdens de voorbereiding. Het intranet en de verslaglegging werkte goed.


Ouders van Eerste Communicanten

Neem deel aan het webinar “De digitaal vitale parochie”

In een webinar laten wij u graag meer zien over de digitale mogelijkheden voor uw parochie en beantwoorden wij uw vragen.
Het webinar is gratis en u hoeft er de deur niet voor uit: u kunt het van achter uw computer of tablet volgen.

Vertel mij meer

Mogen wij met u verder praten?

Wij gaan graag een vrijblijvend gesprek met u aan om de mogelijkheden voor uw parochie met u te verkennen.

Nodig ons uitvoor een vrijblijvend gesprek

JA, ik nodig jullie uit...

Nodig ons uit voor een vrijblijvend en verkennend gesprek over de mogelijkheden voor uw parochie.

privacy Wij gebruiken uw gegevens alleen voor intern gebruik.