Helpt uw parochie met haar digitale vitaliteit

Hoe ziet onze digitale infrastructuur eruit?

“De” digitale infrastructuur voor een parochie of een geloofsgemeenschap bestaat niet. Deze kan namelijk op verschillende manieren worden ingevuld, en is onderhevig aan de veranderingen in gebruik van technologie door de gelovigen.

Kern van elke kerkelijke digitale infrastructuur dient te zijn dat het de communicatie met de gelovigen binnen en buiten het kerkgebouw faciliteert. Het dient daarbij aan te sluiten op de communicatiemiddelen en -wijzen van de gelovigen, maar ook op de beschikbaarheid en vaardigheden van de vrijwilligers. De invulling van de digitale infrastructuur kan daarom ook per parochie en zelfs per geloofsgemeenschap verschillen.

 

Onze invulling van de digitale infrastructuur

Wij “beperken” ons in onze oplossingen tot de infrastructuur die de gelovigen buiten het kerkgebouw bereikt. Dat wil zeggen dat wij ons niet bezig houden met geluidsinstallaties, ringleidingen of audiovisuele apparatuur binnen de kerk. En ook niet met opmaak van (digitale) parochiemagazines.

Wij leveren oplossingen voor:

  • een geïntegreerde set van websites voor de parochie en de bijbehorende geloofsgemeenschappen;
  • inzet van sociale media Facebook, Twitter en YouTube, geïntegreerd met de websites;
  • verspreiden van ‘push’-berichten naar gelovigen via een app op de tablet of smartphone;
  • versturen van e-mails naar groepen gelovigen;
  • online aanvragen van “dienstverlening door de kerk”, zoals voorbereiding voor een sacrament of aanvragen van een misintentie;
  • betaling voor die dienstverlening via iDEAL;
  • acties als Kerkbalans en Advents- en Vastenactie;
  • KerkTV: uitzending van vieringen via een eigen YouTube kanaal;
  • onderlinge samenwerking ‘in de cloud’ tussen vrijwilligers binnen een geloofsgemeenschap, maar ook tussen de verschillende geloofsgemeenschappen binnen de parochie.

Onze aandacht gaat daarbij steeds uit naar de unieke identiteit van elke geloofsgemeenschap, in de samenhang met de andere geloofsgemeenschappen tot één parochie. Wij vinden de balans tussen samen en apart, tussen centraal en lokaal.

 

Geïntegreerde set van websitesSociale media'Push'-berichten via appVersturen van e-mailsOnline aanvragenActies Kerkbalans etc.KerkTV via YouTubeSamenwerkingSupport

Websites
De website is dè centrale plek van waaruit de parochie of geloofsgemeenschap informatie deelt met de gelovigen.

Algemene informatie staat hier, maar ook de agenda van de vieringen, actuele berichten, inspiratie berichten, aankondigingen van evenementen worden vanuit de website gecommuniceerd, en foto’s van evenementen zijn hier te vinden.

 

Harmonie, eenheid en eigenheid
Wij leveren een geïntegreerde set van websites: een parochiewebsite en een website per geloofsgemeenschap met een vergelijkbare opzet en navigatie, die elkaar aanvullen en waarbij onderlinge overlapping van informatie is voorkomen.

Elke website is uniek, en wordt met de geloofsgemeenschap ingericht zodat deze een eigen uitstraling krijgt. Tegelijkertijd wordt de opzet uitgevoerd binnen een voor de parochie opgezet raamwerk, waardoor het geheel van websites samenhang en harmonie uitstraalt.

Sociale media
Waar vanuit de website informatie wordt gezonden, wordt juist met de sociale media de interactie met de bezoekers gezocht en gestimuleerd. Op Facebook en Twitter worden berichten geplaatst. Maar de kracht van sociale media is juist om niet alleen te plaatsen, maar ook tot een (re)actie op te roepen, bijvoorbeeld door een vraag of een stelling toe te voegen. Juist de interactie maakt dat een geplaatst bericht door een steeds breder publiek wordt gezien.

Met de website wordt het eigen ‘netwerk’ bereikt, terwijl de kracht van sociale media is om ‘het netwerk van het netwerk’ te bereiken. Door in berichten op te roepen tot interactie èn een link naar de website op te nemen wordt bereikt dat een steeds groter publiek de website bezoekt, waar alle relevante informatie staat.

De berichten die op Facebook worden geplaatst kunnen ook automatisch op Twitter worden geplaatst.
Op de website worden automatisch de berichten van Facebook en/of Twitter getoond, en kan de bezoeker vanaf de website kiezen de Facebook pagina ‘leuk te vinden’ of de Twitter account ‘te volgen’.

‘Push’-berichten via de app
Berichten die op de website worden geplaatst kunnen automatisch worden verstuurd naar de mobiele app op de tablet of smartphone van de gelovigen. De gelovigen op hun beurt kunnen aangeven van welke geloofsgemeenschap(pen) zij de berichten willen ontvangen. Hierdoor ontstaat een snel delen van informatie: een bericht dat wordt geplaatst op de website van de parochie of een geloofsgemeenschap wordt binnen maximaal 1 uur als ‘push’-bericht afgeleverd op de app.

Actuele berichten of nieuwsflitsen lenen zich hier prima voor, maar ook een dagelijkse tekst ter inspiratie en overlijdensberichten.

Wij maken gebruik van de app Onze Kerk van De Zalige Zalm.

Versturen van e-mails
De bezoeker kan aangeven welke e-mails hij wil ontvangen, en voor welke geloofsgemeenschappen.

Dat kan zijn voor het ontvangen van een melding dat een nieuwe editie van het parochie magazine is uitgekomen, of informatie over de actie Kerkbalans, Advents- of Vastenactie, of dat hij een overzicht wil van de nieuws- en inspiratieberichten die gedurende de dag zijn geplaatst op de website(s). Ook overlijdensberichten kunnen zo worden gedeeld.

Wij gebruiken Mailchimp voor het versturen van de e-mails.

Online formulieren
Gelovigen kunnen een misintentie of jaargedachtenis online aanvragen, en men kan zich online voor voorbereiding op sacramenten aanmelden.

Actie Kerkbalans, Advents- en Vastenactie
De informatie over deze acties kan via een e-mail verstuurd worden naar gelovigen die hun e-mail hiervoor op de website  hebben achtergelaten.

Vervolgens kan men online de toezegging doen, als ook de daadwerkelijke betaling.

KerkTV
Gelovigen die niet in staat zijn om de viering in de kerk bij te wonen maar toch een viering willen volgen geven vaak de voorkeur aan een viering van een van de eigen voorgangers. Het is vertrouwd: iemand van het eigen pastorale team gaat voor. Ook al is men niet daadwerkelijk aanwezig, men voelt zich toch betrokken bij de viering.

Kerkvieringen via de lokale of regional omroep
Misschien zendt een van uw geloofsgemeenschappen al de vieringen uit? Bijvoorbeeld via een lokale of regionale TV of via kerkdienstgemist.nl? Dan kan dat ook gebeuren via een eigen YouTube kanaal. De kosten hiervan zijn doorgaans beduidend lager. Het kan natuurlijk ook beide, om een nog breder publiek te bedienen.

KerkTV via een eigen YouTube kanaal
Als er momenteel nog geen vieringen in beeld worden uitgezonden, en u wilt dat gaan doen, dan moet hier uiteraard wel de benodigde apparatuur voor worden aangeschaft en geïnstalleerd. Dit doen wij niet, maar wij kunnen hier wel in bemiddelen.

De vieringen kunnen vervolgens via streaming video op een eigen YouTube kanaal live worden uitgezonden, en door iedereen gratis worden bekeken. Vieringen die zijn afgelopen kunnen worden ingevoegd op de eigen website, waardoor de betrokkenheid en zichtbaarheid nog verder wordt vergroot.

Let op: de insluiting in de eigen website van de live uitzending via streaming video is niet mogelijk. Dit wordt door Google pas toegestaan bij meer dan 10.000 abonnee’s. Daarom zijn alleen afgelopen vieringen op de eigen website zichtbaar te maken.

Samenwerking
Vrijwilligers uit geloofsgemeenschappen die samen één parochie vormen werken in meer of mindere mate samen. Doorgaans is de wens vanuit de parochie dat dit verder geïntensiveerd zou mogen worden. Misschien wordt dat vanuit (sommige) geloofsgemeenschappen nog afgehouden. Hoe de gevoelens hierover ook zijn, met de tijd zal de samenwerking groeien.

Documenten worden vaak via e-mail uitgewisseld. Tussen vrijwilligers, maar ook binnen het Pastorale Team en het parochiebestuur. Vaak worden privé e-mailadressen gebruikt voor het vrijwilligerswerk.

Werken in de Cloud
Documenten met elkaar delen ‘in de cloud’, we hebben er allemaal over gehoord, maar hoe richt je dat nu in? Hoe zorg je dat de juiste mensen toegang hebben?

Hoe zorg je dat er e-mailadressen worden gebruikt die bij de rol horen, in plaats van de privé e-mailadressen? Bijvoorbeeld bloemengroep@uwkerk.nl. Hoe zorg je dat de e-mails gewoon vanuit de eigen computers kunnen worden ontvangen en verstuurd?

Google for NonProfits
Google heeft een groot aantal programma’s voor samenwerking beschikbaar. Denk aan schijfruimte in de cloud, aan agenda’s, aan tekstverwerking, presentaties en spreadsheet programma’s, aan Gmail en YouTube, aan adressenboeken.

Google stelt deze programma’s gratis beschikbaar voor non-profit organisaties.

Wij kunnen u helpen bij de aanvraag, het inrichten van “de cloud” en het in gebruik nemen van deze programma’s.

Lees meer over wat Google for NonProfits voor uw parochie kan betekenen.

RK Parochies Support
Een digitale infrastructuur is niets als deze niet goed wordt ingezet. En dat kan best een uitdaging zijn als de vrijwilligers zelf niet veel affiniteit hebben met digitale mogelijkheden.

Wij helpen de medewerkers en de vrijwilligers van parochies en geloofsgemeenschappen hierbij. Zij hebben volledig toegang tot ons digitale kenniscentrum waar alle documentatie beschikbaar is, en waar wij hun vragen beantwoorden.

Onze support site heeft voor elk onderdeel van de digitale infrastructuur een uitgebreide handleiding beschikbaar, en een forum waar vragen kunnen worden gesteld en beantwoord, en waar eerder gestelde vragen en antwoorden gevonden kunnen worden. Daarnaast is er elke maand een online spreekuur, waar wij voor gestelde vragen mogelijke oplossingen demonstreren. Deze oplossingen worden op video vastgelegd en in de betreffende fora geplaatst.

Wij investeren zodoende in een steeds groeiend kenniscentrum waar iedereen toegang toe heeft.


 

Wat gebeurt er achter de schermen?

Een infrastructuur moet werken. Het moet het gewoon doen, beschikbaar zijn.

Lees alles over hoe wij zorgen dat onze digitale infrastructuur voor u – nagenoeg altijd – beschikbaar is. En hoe wij het risico op calamiteiten beperken en wat wij doen als het dan toch zou gebeuren.