Helpt uw parochie met haar digitale vitaliteit

Support

Wij adviseren en ondersteunen parochies en geloofsgemeenschappen bij het inzetten van de digitale infrastructuur.

Dit doen wij bij aanvang, tijdens de eerste oriënterende gesprekken. Dat doen we ook gedurende de invoering van de digitale infrastructuur. En dat blijven we daarna ook doen.

Wij laten u niet onverhoopt achter. Pas als uw parochie of geloofsgemeenschap zelfstandig de digitale communicatie met de parochianen kan voeren nemen wij afscheid. En ook dan blijven wij voor u beschikbaar.

Onze support omvat voor alle onderdelen van onze digitale infrastructuur:

  • Heldere uitleg  op uw locatie en met uw mensen hoe deze in te zetten en te beheren. Zelf de vingers aan de knoppen hebben is het motto.
  • Een forum waar u uw vraag kunt stellen en – doorgaans binnen 48 uur – van ons antwoord krijgt, en waar u kunt kijken of uw vraag wellicht al eerder is gesteld en beantwoord. Een forum om van elkaar’s ervaringen te leren.
  • Een maandelijks online “spreekuur” waar wij op basis van ingebrachte vragen via live streaming laten zien hoe deze in de infrastructuur opgelost kunnen worden. Waar u zelf een vraag kunt inbrengen, en leren van de vragen van anderen.
  • Een videotheek waar delen van eerdere online spreekuren opgezocht en bekekenen kunnen worden.
  • Prioriteit support in geval van calamiteiten.

Onze support pagina’s zijn toegankelijk voor alle aangesloten parochies en geloofsgemeenschappen.