Helpt uw parochie met haar digitale vitaliteit

Contractzaken

Wie is de contractpartij?
Vraag: We hebben met twee bedrijven te maken: Partner in Verandering en H4BS. Wie is nu de contractpartij?

Antwoord: U gaat de overeenkomst aan met Partner in Verandering. Partner in Verandering besteedt de daadwerkelijke installatie uit aan H4BS. Ook de webhosting wordt aan H4BS uitbesteed, maar ook daarvoor is Partner in Verandering uw aanspreekpunt.

U heeft dus feitelijk met één partij van doen: Partner in Verandering. Zij zorgt voor uw volledige ondersteuning zowel gedurende het implementatieproces als ook daarna.

Hoe is de continuïteit geregeld?
Vraag: Zowel Partner in Verandering als H4BS zijn eenmansbedrijven. Eenmansbedrijven kennen als risico dat de continuïteit van de dienstverlening valt of staat met die ene persoon. Hoe is dit risico ondervangen?

Antwoord: Met de groei van ons portfolio zal de capaciteit bij Partner in Verandering worden uitgebreid. Wij zijn momenteel al in gesprek met mogelijke business partners. Daarbij hechten wij naast deskundigheid ook aan actieve betrokkenheid bij de kerk, bij voorkeur bij de Rooms Katholieke kerk.

Wij voorzien een groei naar 4 à 5 medewerkers.

Ook voor H4BS zal – indien nodig – op termijn versterking van het team worden overwogen.

Waarom een abonnement? Kan het ook op factuurbasis?
Vraag: Wij bieden met RK Parochies een abonnement aan op onze digitale infrastructuur, inclusief de support aan uw mensen. Kan de support ook op basis van uurtarief worden gefactureerd?

Antwoord: Wij bieden onze digitale infrastructuur aan inclusief onze support. Dat doen wij omdat wij onze tijd optimaal willen inzetten en besteden aan die support, en niet aan urenregistratie en facturering. Dat houdt onze organisatie slank en de kosten laag. Daardoor zullen ook de kosten voor u als parochie uiteindelijk lager uitvallen.

Daarbij komt dat de ervaring leert dat factureren op basis van gewerkte uren remmend werkt op het stellen van vragen. Elke vraag kost geld, op voorhand is niet bekend hoeveel en er moet wellicht goedkeuring worden gevraagd. Soms wordt de vraag dan niet gesteld, soms wordt gekeken of iemand anders wellicht de vraag zou kunnen stellen.

Bij een abonnement is er al betaald en kan elke vraag gesteld worden. Dat komt een constante verbetering ten goede, die op haar beurt alle aangesloten parochies en geloofsgemeenschappen ten goede komt.
Samen komen we verder!

Daarnaast levert dit voor ons een voorspelbare inkomstenstroom op. Dat stelt ons in staat om een professionele en stabiele support organisatie in te richten die u en uw mensen helpt de digitale vitaliteit van uw parochie en geloofsgemeenschappen te verhogen.

Lees er meer over…

Wat gebeurt er bij beëindiging van het contract?
Vraag: Hebben wij bij beëindiging van het contract nog de beschikking over onze website etc.?

Antwoord: Op de website, de sociale media pagina’s, de mobiele app, de e-mail adressen, templates en verstuurde berichten, op alles berusten de copyrights bij u. Het is uw intellectueel eigendom.

Wij zullen actief meewerken als u besluit uw website, domeinregistratie en e-mailadressen te verhuizen naar een andere aanbieder. Echter: wij maken voor uw website gebruik van diverse betaalde plug-ins. Het onderhoud op deze plug-ins vervalt, wat betekent dat u geen updates meer krijgt, tenzij u zelf de kosten hiervan voor uw rekening neemt.

De abonnementen bij Mailchimp, Mollie en Google staan al op naam van de parochie of de geloofsgemeenschap en blijven dus gewoon toegankelijk, er verandert niets voor u.

Uiteraard wordt de toegang tot onze supportsite wel afgesloten.