Helpt uw parochie met haar digitale vitaliteit

Waarom is digitale vitaliteit belangrijk?


Veel kerken kennen een sterk dalend kerkbezoek. Jonge gezinnen zijn nauwelijks in de kerk te vinden. In veel kerken ligt de gemiddelde leeftijd ver boven de 55 jaar.
Er blijft een vergrijzende geloofsgemeenschap achter, die steeds minder aantrekkelijk oogt voor jonge gezinnen. Als er een kind zich voorbereidt voor de Eerste Communie, is het daarna nog zelden in de kerk terug te vinden. En de ouders ook niet.

Kerken worden  gesloten, kerkgangers wordt gevraagd naar de kerk in de dichtstbijzijnde geloofsgemeenschap te gaan. Slechts een kleine groep van de kerkgangers geeft hieraan gehoor, het overgrote deel zoekt het heil elders, bij een ander kerkgenootschap, of verliest het contact met de kerk geheel.

Mensen die de kerk niet meer opzoeken, de kerk die zich terugtrekt… de afstand tussen kerk en gelovigen neemt alleen maar toe.
Hoe het tij te keren?


Vitaliteit

Vitaliteit is een belangrijk begrip binnen de parochies. Vaak wordt die uitgedrukt in zaken als aantal bezoekers van de weekendvieringen, het aantal koren of koorleden, de financiële situatie, het aantal vrijwilligers, het aantal lekenvoorgangers. Allemaal enorm belangrijk. Zelden hoor ik iets over de digitale vitaliteit: het gebruik van moderne media en digitale middelen om het contact met de parochianen en bezoekers te onderhouden over die aloude, prachtige boodschap.

De boodschap is dezelfde, maar de media die we inzetten is diverser, sluit aan op de mensen die we willen bereiken.

 

Digitale vitaliteit is geen doel op zich

Digitale vitaliteit is een middel om de onveranderde boodschap van de kerk op aansprekende manier met de gelovigen te delen. Meer is het niet. De boodschap moet centraal blijven staan.

Maar een boodschap die op een andere golflengte of in een andere taal wordt uitgezonden wordt niet gehoord of verstaan. Om de boodschap over te brengen moet het communicatiemiddel op de beoogde ontvanger worden afgestemd.

 

Digitale vitaliteit is een uitdaging

Juist omdat zoveel geloofsgemeenschappen vergrijsd zijn, is de belevingswereld geheel anders dan die van de afgehaakte gelovigen. Het is alsof er verschillende talen worden gesproken. De toren van Babel, weet u nog?

Waar menig geloofsgemeenschap zich het hoofd breekt over hoe men de e-mailadressen van de parochianen te weten kan komen, zijn de afgehaakte gelovigen druk bezig met de berichten in de apps op hun smartphones.

Het is een uitdaging voor de betrokken vrijwilligers die nog actief zijn. Vaak zijn zij al wat ouder en hebben zij niet heel veel affiniteit met sociale media en apps. Maar juist de jongeren en de ouders van de jonge gezinnen leven met de smartphone in de hand.

Hoe spreek je als vergrijzende geloofsgemeenschap de afgehaakte gelovigen aan? Hoe spreek je hun taal? Hoe wordt je als geloofsgemeenschap digitaal vitaal?

Hoe kunnen de betrokken – maar vergrijzende – vrijwilligers de taal van de jonge gezinnen zodanig spreken dat het aanspreekt?

 

Digitale vitaliteit spreekt aan

Als de boodschap wordt uitgezonden in de taal en op de golflengte van de beoogde ontvangers, dan zal er op enig moment weer contact ontstaan. Er zullen mensen zijn die zich door de kerk op eigentijdse wijze aangesproken voelen, zich weer thuis kunnen voelen in de kerk van vandaag. Wellicht ouders van kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie of op het Vormsel. Er zullen mensen zijn die zich eerder niet geroepen voelden om zich in te zetten voor de vergrijsde kerk, maar dat wel willen doen voor de eigentijdse kerk.

Het is aan de huidige vrijwilligers om daar alert op te zijn, om jonge mensen die interesse tonen uit te nodigen juist die moderne middelen te helpen in te zetten.

 

Digitale vitaliteit is ook ongemakkelijk

Juist omdat het gebruik van digitale middelen niet de taal van de huidige vrijwilligers is, kan het voor menig vrijwilliger ongemakkelijk voelen. Het haalt mensen uit hun comfortzone, en dat is niet voor iedereen even aangenaam.

Dat hoeft ook niet. In elke geloofsgemeenschap zijn er wel een paar mensen die nieuwsgierig zijn naar de inzet van digitale middelen, ook al weten ze nog niet hoe die gericht in te zetten.

Dat is waar wij de parochies en geloofsgemeenschappen in willen ondersteunen. In de introductie en het inzetten van digitale middelen in uw kerk, in het ondersteunen van de vrijwilligers, in de zelfstandige digitale vitaliteit van uw geloofsgemeenschap.

 

Is digitale vitaliteit het ei van Columbus?

Digitale vitaliteit is niet het wondermiddel voor de vitaliteit van de geloofsgemeenschap. Het is een middel om de andere kanten van vitaliteit te ondersteunen: vrijwilligers die bereid zich in te zetten voor de kerk, hun kerk. Met hun energie, hun ideeën, hun financiële bijdrage, met hun aanwezigheid.

 

Het is onze missie om daar een bijdrage aan te leveren.