Helpt uw parochie met haar digitale vitaliteit

Waarom vinden parochies steeds weer het wiel uit?

Iedere parochie heeft een website. Dat moet ook wel, want op die manier wisselen we met elkaar uit wat er gebeurt binnen de parochie. Vaak is de website het werk van een handige vrijwilliger.

Zo ontdekt elke parochie voor zichzelf:

  • Hoe je zo’n website overzichtelijk inricht, zodat mensen hun weg kunnen vinden.
  • Hoe je slim gebruik maakt van sociale media, in samenhang met de website.
  • Hoe je een verzendlijst onderhoudt zodat je e-mails, nieuwsbrieven etc. kunt versturen naar de parochianen.
  • Hoe je het beheer van zo’n website goed regelt, zodat vrijwilligers het kunnen beheren, en de website ook technisch steeds actueel wordt gehouden.

In menig parochie zijn ook één of twee geloofsgemeenschappen aan het uitvinden hoe sociale media kunnen worden ingezet, en hoe een eigen verzendlijst kan worden beheerd.

Kortom: iedereen is vol goede bedoelingen bezig het wiel opnieuw uit te vinden.
Maar wat is het alternatief?

Kwetsbaar

Die handige vrijwilliger is goud waard. Wat zou de parochie zonder hem of haar moeten beginnen? Echter, het maakt de parochie kwetsbaar. Zelden is vervanging of opvolging goed geregeld. En alle goede bedoelingen ten spijt zal de website na verloop van tijd verouderen en op enig moment moeten worden vervangen. Maar wie dan leeft, dan zorgt. Nu loopt alles nog goed.
Wat is het alternatief?

We zijn allemaal gelijk

Alle parochies hebben dezelfde boodschap, dezelfde missie, dezelfde waarden, dezelfde inspiratie en gedrevenheid. Parochies zijn ook niet elkaars concurrenten.
We staan voor hetzelfde, en als zodanig zouden we elkaar ook op het gebied van de inzet van internet kunnen versterken.
Maar hoe doe je dat?

Het gaat ook helemaal niet om die website

Websites, sociale media, ict… Het is niet waar het in de kerk om draait. Het moet er wel zijn, maar de aandacht moet in hoofdzaak naar de “kerntaken” uitgaan, toch?

En toch is iedere parochie daar op geheel eigen wijze mee bezig. Met wisselend succes: er zijn parochies waar alles prima geregeld is, of in elk geval: prima geregeld lijkt te zijn.
Maar er zijn ook parochies waar de website echt verouderd is, en waar het maar zeer de vraag is of die ooit bezocht wordt door mensen die wat op afstand van de kerk zijn gekomen.

Hoe borg je de website?

Hoe borg je de actualiteit en beschikbaarheid van de website door de tijd heen? En niet alleen van de website, maar ook van al die andere technische zaken als sociale media, e-mail verzendlijsten, misschien zelfs wel van een mobiele app?

Wat is het alternatief?

Gelukkig is er een alternatief! Parochies – en geloofsgemeenschappen – kunnen gebruik maken van een digitale infrastructuur, en daar hun eigen website – onder een eigen domeinnaam – inrichten.
Deze digitale infrastructuur is al voorzien van integratie met:

  • Facebook en Twitter;
  • YouTube voor uitzendingen van KerkTV;
  • Een KerkApp voor mobiele telefoons en tablets;
  • Een e-mail nieuwsbrief en berichten module;
  • Online aanvragen van misintenties en jaargedachtenissen;
  • iDeal betalingen voor kerkbijdragen, intenties en sacramenten.
En ook:

Transparant voor de buitenwereld

Hoewel u gebruik maakt van een gemeenschappelijke infrastructuur is het voor de buitenwereld volkomen transparant en heeft u een moderne eigen website.

Steeds nieuwe mogelijkheden toegevoegd

De wensen en ideeën van de aangesloten parochies worden uitgewisseld en daaruit worden met regelmaat nieuwe functies toegevoegd, die voor alle deelnemers beschikbaar zijn. Uw website veroudert dus nauwelijks.

Support voor uw vrijwilligers

Ook worden uw vrijwilligers ondersteund in het gebruik en beheer van de website en de overige componenten.

Meer weten?

Neem contact met ons op